Jump to content
dragogaba

водороден генератор

Recommended Posts

:thumbs1: колеги, имам ПРЕЛЮД 97г. 2000кб. искам да сложа водороден генератор (http://hydroxsystems.blog.bg/biznes/2010/08/15/hydroxsystems.591735 ) Интересува ме дали е възможно и как да настроя инжекциона към новата горивна смес. Дали това става чрез настройка на компютъра?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Знам още по-евтин начин да си карате колите, с природен МЕТАН, за целта единствено трябва да си напълните багажниците с 2 ръчни колички кравешка тор (мисля че е най-подходяща) и прекарвате всмукателните тръби да всмукват от багажника готова горивна смес от изпаренията.... А сега сериозно. Колеги осъзнайте се вече, верно че е криза ама всеки се хвърля на някъде, кой някви добавки, друг пък щял с водород да кара извлечен от вода.....

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Абе не че не възможно, амааа какъв процент от вложената енергия ще се върне към двигателя, колко ли ще е ефективен тоя генератор, ако въобще успее добие някакъв водород... илиии са измислили преносим, самовъзстановяващ се източник на енергия.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако така се добива водород значи ше караш кола бомба :o:thumbs1::) Изобщо знаете ли как се добива водород ? Щото аз в университета съм го правил в лаборатория, и мога да ви кажа че ако колата наистина работеше с водородни пари щеше да има покачване на мощността в стотици проценти....

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ето така се прави реклама във форума като по учебник! :thumbs1::)Ако беше толкова лесно хората щяха да карат това: http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_FCX_Clarity

Редактирано от ZaRRicK

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Добре, че българите ни мързи да четем, че ако изнамерят шмекерите информация за Cold fusion, скоро ще има система, която да задвижва колата с ядрена енергия :rolleyes:

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

От въпросната страница:

За по-големи конфигураций за камиони или инсталаций за стационарни дизелови генератори, само с предварителна консултация !

и

 

За контакти

...

hydroxsystems@yahoo.com

Неграмотен и без собствена страница. То просто е несериозно да се коментира. Да се кооперират с някой дето продава това (че е най-прясно), Политрон и каквито бяха там другите 2-3 нано-технологии, дето минаха през форума и да вкарат някоя бомбастична "примоция" на баламите. Те, за съжаление, никога не свършват.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Правиго колега. Бях пуснал линк защо работи по икономично с малко водород.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=53205

Редактирано от sand0

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Интересувал съм се от водородни генератори и извода ми е че формата на електродите е много важна защото от там идва повечето водород с по малко ток и естествено точна честота на тока. По принцип това което се получава е водород+кислород което е опасна смес и се ползва нещо като обикновена газова. Нещата са доста сложни и изискват доста знания и опити аз се отказах бързо и интереса ми се пренасочи към други неща а човека с който си играехме му е гърмяла клетка и другите неща 2-пъти.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Правиго колега. Бях пуснал линк защо работи по икономично с малко водород.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=53205

интересуваме дали може да се настрои инжекциона

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

The "Run your car on water" brigade - HHO

 

You might have come across ads on the web - maybe even ones that Google have fed to this very page - claiming you can buy a kit to make your own car run on water. As a matter of fact you can, and it uses high school physics to do it. It relies on simple electrolysis - the process of using electric current to dissociate water molecules. The resulting gas is oxyhydrogen (sometimes called Brown's Gas or HHO). It's what is used in some cutting torches. With a little fuel-line plumbing and some basic handyman skills, you can fit such a device to any engine, fill the extra tank with water, and be generating hydrogen in no time. The gas is fed into the combustion chamber along with your normal fuel-air mix and for the most part, I believe it will actually give you better gas mileage. However - remember that you use three times the amount of energy to extract hydrogen from water as is contained in the resulting gas. The law of conservation of energy means you're not getting anything for free. In the case of these kits, you're using electricity from the car's battery to generate the hydrogen. A lot of electricity. Enough that it will add increased load on the electrical system, which means more load on the alternator, which means more drag on the engine to turn the alternator, which means a less efficient engine.

And that right there is the divisive argument that splits the car camp in half. Some people are also so convinced that the internal combustion engine is so efficient that nothing we can do that would reduce power would make up for this reduction, and as such refuse to even consider the possibilities. They find it difficult to get past the losses introduced by the electrolysis of water into hydrogen as stated above. Well yes, obviously the energy in the hydrogen itself will be less than that lost in its production process, but this misses the main point, which is the vastly improved efficiency in the combustion of the liquid fuel this hydrogen causes. But how can this be? Well look back to the video at the top of this page. During combustion, the fuel burns rather than explodes in the piston, which means that quite a bit of the energy is released after the piston has already accelerated downwards, or even when it reaches the bottom. As such modern internal combustion engines are extremely inefficient at converting liquid fuels to usable power. This is why the introduction of a gaseous fuel with a much higher flame front, especially hydrogen, can make such a difference in fuel economy. Hydrogen's flame front speed is so high it effectively does explode, so the addition of just a few percent of it in the mix ensures that virtually all of the liquid fuel's energy is actually turned into power - a short, sharp "bang" that pushes the piston down with great force, dramatically reducing emissions in the process.

Wow! Genius! So if this glorified high school experiment really works, why hasn't it been taken up by the car manufacturers? Well unfortunately you don't generally see this kind of radical improvement on modern vehicles (at least without substantial additional modification) due to the ECU system. You can learn elsewhere on this page that the ECU has maps set up to ensure the car works in a certain fashion. When you introduce extra oxygen into the tailpipe (either with the hydrogen when produced by electrolysis, or because of a more efficient combustion process) the computer thinks that you're running too lean and hence increases the amount of fuel going into the vehicle - so you end up with more power, but not necessarily a better fuel consumption. For HHO systems to work in practice requires serious modding of the whole electrical system and ECU on more modern vehicles (see chipping and remapping). Also, an efficient hydrogen electrolysis system itself costs a few hundred dollars to construct. Naturally that means there are plenty of dodgy operators out there on the internet selling cheap systems that have little or no effect in your vehicle in the real world, especially if it is ECU controlled. For a true hydrogen generator setup, you need deep pockets. If you want to read more on this topic, there are papers available for purchase, most notably the one by researchers at a Turkish university who showed that HHO generated on-the-fly using a vehicle's own power source, improved efficiency of combustion in 4 carburettor vehicles by so much that overall fuel usage dropped by up to 40%. That paper was published in the International Journal of Hydrogen Energy in 2000 and is available here: Fuel economy improvement by on board electrolytic hydrogen production.

 

Thanks to Peter K Campbell for pointing me in the right direction on this topic.

 

 

 

Read more: http://www.carbibles.com/fuel_engine_bible...l#ixzz14ogv3DQl

Редактирано от sand0

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Можеше поне да го преведеш, не всички могат да разберат за какво става въпрос!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

"Карайте автомобила си с вода" Може би сте се сблъсквали с обяви в интернет - може би дори такива, в които се твърди, че можете да си купите комплект и да направите вашия автомобил да се движи с вода. В интерес на истината може, като се използва физика от университета. Разчита се на проста електролиза - процес на използването на електрически ток за да се разделят водните молекули. Полученият газ е оксихидроген (понякога наричан Браунов газ или HHO). С някои основни умения всеки може да сглоби такова устройство и да го преспособи за всеки двигател, като използва допълнителен резервоар с вода. Газът се подава в горивната камера заедно с гориво-въздушната смес и действително ще ви даде по-добър пробег на газ. Но все пак не забравяйте, че използвате три пъти повече енергия за извличане на водород от водата, отколкото в резултат количество газ. Законът за запазване на енергията гласи, че не се получават нищо безплатно. Комплектите, които се използват за получаване на електрическа енергия от акумулатора на колата за генериране на водород изразходват много електричество. Достатъчно, е също, че ще се добави увеличаване на натоварването на електрическата система, което означава повече натоварване на алтернатора, което означава и по-малко ефективни двигатели. Точно това е аргумента, който разделя на автомобилната общност на половина. Някои хора също така са убедени, че двигателят с вътрешно горене е толкова ефективен, ще се намали мощността и затова отказват дори да обсъдят възможностите. Ами да, очевидно енергията в самия водород ще бъде по-малко от изгубения в този производствен процес, но се пропуска основното, че е значително е подобрена ефективност при изгаряне на течни горива, при използване на водород. Но как е възможно това? Ами погледнете назад към видео в горната част на тази страница. По време на горене, горивото изгаря, а не експлодира в буталото, което означава, че доста малко енергия се освобождава, след като буталото вече ускорено надолу, или дори, когато достигне дъното. Модерните двигатели с вътрешно горене са изключително неефективни за конверсия на течни горива. Ето защо въвеждането на газообразни горива, особено водород, могат да направят голяма разлика в разхода на гориво. Скоростта на изгаряне на водорода е толкова висока и така ефективно се взривява, че добавянето на само няколко процента от него в сместта гарантира, че почти цялата енергията в течнота гориво в действителност се превръща в сила - кратък, остър "взрив", който ускорява буталото надолу с голяма сила и драстично намалява емисиите в този процес. Леле! Гениално! Да ама защо, когато този славен училищен експеримент наистина работи, не е приет от производителите на автомобили? Ами за съжаление заради радикално подобряване на съвременни автомобили, дължащо се на системата ECU. Когато се въведе допълнително кислород компютъра си мисли, че сместа е твърде оскъдна и по този начин увеличава количеството на горивото. За да се осъществят HHO системи, на практика се нуждаете от сериозни модифициране на цялата електрическа система и ECU-то на по-съвременните превозни средства. Също така, една ефективна система за водород електролиза струва няколкостотин долара. т.е за истинска настройка на водороден генератор, трябват дълбоки джобове.

Редактирано от sAsKE

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Навремето така са се смели и на твърденията че някакво турбо,което духа въздух увеличава мощността :smile1: По темата: Ако се поровите малко из форумите ще видите,че идеята никак не е за пренебрегване. В Щатите са луднали по гаражите да човъркат, ако има някой колега там може да сподели. Поръчана е система от сериозна компания,другата седмица чакаме доставката и започват експериментите, може да пиша за резултатите ако някой се интересува.

Редактирано от gothic_fan

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не са чак такива глупости каквито ги изкарвате,виждал съм такъв"генератор" но беше "направи си сам" монтиран на автомобил и колата си вървеше без никакви проблеми.Напишете в youtube HHO и ще излязат доста клипове с водородни клетки.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Разбира се че не са глупости.А бизнес, нали?Теми с подвеждащо съдържание целящо измама разрешени ли са?Прост въпрос към "верующите" - Япония внася 99% от нефта си. Защо "простите" японци не си "човъркат по гаражите", да преливат вода на Хондите си?Надявам се този въпрос да е достатъчен дори за хора получили 2.51 в 8ми клас по физика.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

В русе вече има 5 такива коли които се движат на водород така че ела си сложи мене ми предлагаха за 500 лв гледах и си бих шамари а собственика на тази колица дето я гледах даже се и похвали, че Ситроена му вървял даже и по добре от преди дефакто мощноста му се е вдигнала . :blink:!:blink:!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не си човъркат щото не ги 3б3!!!Щото карат средно 60000км колата за целия и живот.А в щатите защо не??? Ми щото не ги дерат с акциз колкото в европа.Че то по голямата част от горивото е акциз под налягане.За щастие до този месец :blink: пускта този месец НИСАН LEAF!! EV

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

За щастие до този месец :) пускта този месец НИСАН LEAF!! EV

А тока за този нисан от къде ще идва?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

За щастие до този месец :D пускта този месец НИСАН LEAF!! EV

А тока за този нисан от къде ще идва?
От АЕЦ-а :D PS: Системката е в БГ вече, ще гърмим скоро :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ами по принцип не е невъзможно.Ако искаш да се възползваш максимално от "новото гориво" защото то става именно такова, ще трябва да прекроиш двигателя за работа с него. От там няма връщане назад а и парите не са малко :dunno:

If an engine is designed and optimised to take advantage of these altered properties, then substantial improvements in power and economy can be obtained - ArvinMeritor claim up to 20-30%.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Въпроса е как да го направим да харчи с 30% по малко от метановата уредба :dunno:С да пестиш от бензин 30% е глупаво при положение че си има газ за тази работа.Как да накараме метановата уредба да харчи още 30% по малко е големият въпросТ!Тоест от пръдня боя как да направим.

Редактирано от sand0

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Навремето така са се смели и на твърденията че някакво турбо,което духа въздух увеличава мощността <img src="http://forums.hondabg.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="biggrin.gif" /> По темата: Ако се поровите малко из форумите ще видите,че идеята никак не е за пренебрегване. В Щатите са луднали по гаражите да човъркат, ако има някой колега там може да сподели. Поръчана е система от сериозна компания,другата седмица чакаме доставката и започват експериментите, може да пиша за резултатите ако някой се интересува.

То това си е интересно и ще се радвам да видя резултати.Чел съм доста на тема водород... след като взривих терасатапреди години :P От тогава само чета...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Прибавянето на малко браунов газ това е точната дума водород+кислород(много лесно гърми да не забравяме) от сигурен източник знам че когато доближиш 2 пламъка от газ и браунов газ общия пламък става доста по голям от 2-пъти тоест изгарянето се подобрява значително. Системата за добавяне на малко браунов газ е доста проста с един маркуч и се пуска с въздуха подобрява се не само разхода но и мощността. Правени са опити и с ТЕЦ на мазут с добавянето на на браунов газ комина става чист тоест горенето се подобрява значително. Един приятел си запали резачката за дърва само с браунов газ за малко и работи(ако е за по дълго щеше да блокира защото няма масло в сместа) Такава система не е нещо сложно и на дизел мисля че става просто брауновия газ подобрява изгарянето и от там разхода и мощността. В интернет съм попадал на какви ли не глупости и лъжи които целят манипулативно прикриване(от тип заблуда на "противника") на простия принцип на работа. И затова някой ако постигне нещо си трае и си се кефи тайно, най-често. Предполагам че не е излишно да кажа за факта че в българия се дават повече пари за подслушване от колкото за култура(казано е в народното събрание от някакъв депотат) и май сме единствената държава с този абсурд

Редактирано от Ioan

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

А какво ще стане ,ако пак така се вкара чист кислород в горивната смес ?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Значи.. отиваш до някой който има браунов генератор. Наточва ти малко газ в стоманена бутилка.Връзваш я с винтил, нагласяш го, и гледаш каква икономия ще постигнеш.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

PS: Системката е в БГ вече, ще гърмим скоро Публикувано изображение

 

На каква кола ще го пробвате?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Значи.. отиваш до някой който има браунов генератор. Наточва ти малко газ в стоманена бутилка.Връзваш я с винтил, нагласяш го, и гледаш каква икономия ще постигнеш.

Къде използват такива генератори...за оксижени ли ?Аз ще пробвам :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте, колеги! Попрочетох какво сте изписали по темата. Нормално е да сте скептично настроени към тези системи, но имайте предвид, че има и такива, които работят! И то работят много добре и безопасно. Можете да се убедите с очите си, ако ви интересува. Мой роднина, (това да не вземете да се е*авате сега, нито ви агитирам, нито ви карам да правите каквото и да било;)от години се занимава с тази технология и вече е във фаза, в която има стабилна и надеждна горивна клетка, монтирана е на няколко звтомобила, включително с дизелов двигател и такъв с метан. Системата намалява разхода около 30 % и вдига мощноста с около 20 %. И на мен ми се струваше майтап работа, ама не е. Та, ако някой се интересува да ми пише лично съобщение, ще му изпратя информация, и ще го свържа с човека. Благодаря за вниманието!

Редактирано от darshan

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Как се получава така, че хем разхода пада, хем мощността се повишава? Предполагам е заради по-голямата калоричност на въпросния HH0 газ, ама двигателите до колкото разбирам не са пригодени да работят с особено калорични горива, което значи че нещо рано или късно ще сдаде. Друг е въпросът дали законово е позволено да носиш генератор за взривоопасен газ в автомобила си. За газовите бутилки има прегледи и определени правила за спазване, за да се подсигури безопасност, за този вид генератори или горивни клетки не знам да има някакви правила, което значи че са си потенциални бомби. Добре е когато се говори за такива неща те да са придружени с някакви доказателста и линковете за доказателствата най-добре да завършват на .edu , .gov или .mil, защото в рамките на една икономическа криза, когато всеки иска да мине възможно най-ефтинко шарлатанството процъфтява и се обещават какви ли не чудеса, за да се вземат парите на хората. Още един въпрос - защо японците, които вече пуснаха водородни коли не се сетиха да ползват вместо чист водород ,въпросния браунов газ ? Едва ли Хонда и останалите автомобилностроителни компании + университетите ( които никак не са малко ), в които се правят проучванията и изледванията са толкова наивни и глупави, че да не тестват всяка практически приложима технология.И на мен ми е супер интересна цялата тази тема с алтернативните горива, в край на сметка вече почти се вижда края на нефта, но нека поне като говорим за нещо да прилагаме доказателства, изследвания и така нататък.П.С Някой знае ли как седи въпроса с NOS системите, законово говорим.

А какво ще стане ,ако пак така се вкара чист кислород в горивната смес ?

Ще си взривиш двигателя.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Знаеш ли горе долу устройството на добавяне на брауновия газ. На мен ми мина идеята понеже съм с моно инжекция да направя така че от инжектора(основния а може и един транзистор да сложа и за 2-рия) да регулират тока през клетката на генератора ако е необходимо по прецизно регулиране на количеството водород предполагам че и с пълна инжекция може да се приложи подобен подход но с 4 транзистора. От неръждавейка ли са електродите на клетката.Ще е добре ако някой помогне с опит че този газ си има всичко необходимо за да гори и гърми ;).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колеги, написах ви, ако имате въпроси изпратете ми имейла си на лични съобщения, ще ви изпратя необходимата информация, както и телефон за връзка с човекът, който се занимава с тази система;) Казах ви ,че му отне години да я усъвършенства и в момента работи много добре, без да е дала дефект, като е инсталирана на няколко автомобила. Аз с една проста сметка изчислих, че за 10 000 км, се избива инвестицията, че и сте на далавера от тазя интервенция. Всички се чудите как да вдигнете няколко коня, е има как, колкото и абсурдно да ви звучи, освен това ставате по- екологични и ви излиза по- евтино. Сами си преценете. Аз просто споделям информация, и понеже карам хонда, я споделям тук. Не съм писал по други сайтове....за сега ;)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Подхода ти на предложение е точно маниер " да заловим баламите" , като имаш такава революционна информация + технология, която работи, сподели публично пред всички, така че хората да могат да се възползват, пък и ще са полезни и на твоят роднина, защото ще избие инвестициите, които сигурно са били изхарчени в дългите опити по пътя на усъвършенстване ;)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Подхода ти на предложение е точно маниер " да заловим баламите" , като имаш такава революционна информация + технология, която работи, сподели публично пред всички, така че хората да могат да се възползват, пък и ще са полезни и на твоят роднина, защото ще избие инвестициите, които сигурно са били изхарчени в дългите опити по пътя на усъвършенстване ;)

HHO HYDROGEN GENERATOR SYSTEMНаправете колата си по-мощна, по-икономична, по-екологична!Вече има система, която Ви позволява да постигнете всичко това намного ниска цена. Просто използвайте обичайното гориво с водороденгенератор, създаден в колата Ви от нашите Решение - водород като добавкаИзгарянето на водород или oxyhydrogen (HHO) в допълнение къмбензин или дизелово гориво увеличава пробега и намалява разходите.Около 1970 г., Джон Браун(българин, емигрирал в САЩ) разработилтехнология, която позволява колата да гори по-ефективно горивото,като същевременно повишава емисиите на CO2. В устройството наБраун, водороднокислородна смес (наречена "Газта на Браун") еобразувана от електролиза на вода, която се подава в двигателя.Системата подобрява емисиите на CO2 и намалява разхода на гориво.Генераторът HHO позволява производството на водород чрезелектролиза на вода, като се използват реагенти: дестилиранавода, електролит и 12/24V DC ток от акумулатора на колата.Водната електролиза е разлагане на вода (H2O) в кислород (О2) иводород(H2), чрез електрически ток, които се отделят във водата.Източника на електрическа енергия е свързан с два електрода,изработени от специална неръждаема стомана, които се поставят въвводата(електролита.Получената сума от водород е два пъти размера на кислорода, като идвата газа са пропорционални на общия електрически заряд, който епротекъл чрез вода.Един литър дестилирана вода позволява работа на колата над 1000км.Необходимо е само всеки месец да се проверява нивото на водата вгенератора и да се презарежда.Предимства на HHO технологията:Тази технология показва следните резултати във Вашия автомобил набензин или дизел (газ или метан):1. Спестява до 30% реално използвано гориво. Това е валидно кактоза извънградско, така и за шофиране в града.2. Увеличава мощността и ефективността на превозното средство.Колкото повече гориво изгаря, толкова повече двигателят намаляваемисиите на СО2 в атмосферата. Отстраняването на замърсяването идруги вредни отпадъци, които изхвърлят нашите двигатели отпада.Какво лошо има в това да направим нещо добро за околната среда?3. Намалява температурата на двигателя. Също така удължава животана двигателя , тъй като намалява триенето и износването му. Следкато Вашата кола премине на водата, тя ще засили мощността иефективността си.4. Двигателят ще работи в много по-добър температурен режим.5. Премахва въглерода в двигателя и предотвратява бъдещовъглеродно натрупване.6. По-нисък шум от двигателя - водородния ефект в горивния цикъл.Двигателят ще звучи много по-тихо отпреди, това се дължи на по-доброто горене в двигателя.7. Увеличава продължителността на живота на двигателя.И, ... тази технология е безопасна?Процесът е много безопасен, тъй като HHO газ се добива припоискване равномерно от водата, за разлика от по-големите обемина чист водород, които са лесно запалими. Генераторът произвеждаводород, когато колата се нуждае, като не се използват резервоариза съхранение на водород. Тази система не променя Вашия двигателили всяка друга част на колата. Тя е аксесоар и допълнителнасистема, която може да бъде сложена или отстранена за минути безникакво затруднение. Тя действа само като добавка за увеличаванена ефективността при разходване на гориво.Но няма ли да повреди колата?Ние често чуваме този въпрос и отговорът е Не. .. Причината?Отговорът е прост:На първо място, генераторът HHO не променя двигателя или коятои да е друга част на колата Ви. Той е аксесоар и допълнителнасистема, която може да бъде сложена или премахната за минути безникакво затруднение. Устройството дава възможност за подобряванена условията на работа в двигателя. Водородът осигурява по-пълно изгаряне на горивото в двигателя, намалявайки шума ималките вибрации в отделните части (напр. чисти бутала иклапани). Системата увеличава мощността на двигателя, което правиускорението по-лесно, следователно няма да се налага да натискатепедала много, за да поддържате скоростта.Какво означава HHO?HHO се състои от две части водород и една част кислород. Това еидеалното съотношение при горене на водорода.Каква ефективност ще получим?Повечето потребители имат икономии 20-30% от разхода на гориво.Има много случаи на по-високи резултати.Какво предимство дава HHO газ, когато се използва като двигател свътрешно горене за допълнително гориво?Има много предимства. HHO газ намалява разхода на гориво чрезповишаване на октановото число и принуждаването на горивната базада гори по-пълно и ефективно. Високото октаново число ще доведедо увеличаване на мощността. По-високото октаново число, повечетоконски сили и ефективното запалване на горивната база е равно наповече км/ литър. HHO гориво на практика помага и за по-нататъшноизчистване на въглерода вътре в двигателя. HHO вредни емисии сачиста вода. Така че, можете да спестите гориво и пари и да спаситеоколната среда.Хибридната система за гориво по-податлива ли е на ръжда иликорозия?Не. Изкопаемото гориво [газ или дизел] произвежда достатъчнотоплина по време на горенето за изпаряване на получената пригоренето на HHO вода и я отвежда навън през ауспуха.Може ли тази система да подобри експлоатационните характеристикина колата?Да, инжектирането на HHO в двигателя с вътрешно горене ще помогнев почистването на вътрешните части, докато двигателят работи. Товаще повиши въртящия момент и мощността и ще намали въглеводороднитезамърсители изпускани във въздуха чрез ауспуха. Водородът изгаряпо-бързо и по-чисто, отколкото газта или дизеловото гориво вдвигателя. Това прави автомобила да върви по-гладко, по-дълго, по-малко загрят, и по-ефективно от всякога.Работи ли с дизел, бензин, пропан или метан?Да, работи с всички превозни средства с двигател с вътрешногорене.Дали водородният генератор причинява вреда на двигателя вкраткосрочен или дългосрочен план?Не, водородният генератор не създава никакви проблеми вдвигателите.Защо производителите на автомобили не въвеждат тази технология натекущите превозни средства?Докато цените на горивата са относително ниски, има малкофинансови стимули за тази система. Нито производителите на петрол,нито правителството искат да видят индустрия за милиарди долариунищожена. Петролните компании отчитат по-големи печалби, от коятои да е друга промишленост на земята.Какъв тип рутинна поддръжка е необходима?Пълнене на резервоара с дестилирана вода, ако е необходимо. Навсеки 1000 km ще трябва 1 литър вода(за двигатели до 2000 куб.см.).На всеки 6-12 месеца в зависимост от размера на употреба, сепрепоръчва да се отцеди и промие системата и да се напълни сдестилирана вода и електролит. Износването на електродите есъизмеримо с продължителността на експлоатация на автомобила.Какъв електролит е използван?Най-добрият електролит е КОН (калиева основа), много евтин и лесенза намиране.Водата ще замръзва ли през зимата?Не, ако се добавят около 15-20% алкохол в резервоара, за да сеизбегне замръзване през зимните месеци.Ами ако не използвам дестилирана вода в генератора?Дестилираната вода е основно чиста вода. С други видове водакато чешмяна вода, минерална вода, езерна вода, морска вода ит.н., генераторът ще работи, но те бързо ще превърнат електролитав "мръсотия", това се дължи на минералите и примесите въвводата. „Мръсният” електролит ще изгради в генератора плочи,които ще действат като изолатор и застрашат работата на HHOгаза. Същото се отнася и за много други видове катализатори,особено катализаторите, съдържащи натрий, като сода или натриеваоснова. Натрият бързо ще замърси електролизните плочи и ще попречивеществото да бъде ефективно.Може ли водородният генератор да се взриви?Не. Производството на водород се прави по поръчка. Ще имаводород, само когато колата е в движение. За разлика от газовитерезервоарите под високо налягане(пропан/бутан, метан), има самоедна минимална част от водород под ниско налягане в тръбопроводитена системата.Има ли случай на инцидент, в който водородният генератор ще севзриви?Абсолютно не, всичко, което има е вода и електролит.Предлагат ли се на пазара други подобни устройства?Да, в САЩ на много автомобили са монтирани подобни системи.Повечето от тях са произведени в Китай, Естония и др. и са съсзначително по-ниска ефективност и надеждност, въпреки че седоставят в България на доста по-висока цена.Има ли монтирани вече устройства и на каква цена?Да. Досега са монтирани такива устройства на автомобили:Мерцедес(дизел), БМВ(газ), ОПЕЛ(дизел), Рено(бензин),Тойота(метан)и др. Всички вече монтирани устройства потвърждаватпосочените по-горе резултати. Редактирано от darshan

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Господи, убедих се че в темата има хора получили 2= по физика.

 

малко данни на препатили:

Мммм дааааааааа и аз правих такова нещо вдъхновен от този саит

http://www.water4gas.com/2books.htm ама нищо не става Публикувано изображение Направих мощен генератор от пластини от неръждаема стомана за да не се окоиляват при електолизата Публикувано изображение В крайна сметка газ се отделяше но много е малко за да има ефект и да захранва двигателя на колата Публикувано изображение ЕДИНСТВЕНИЯ ЕФЕКТ КОЙТО ПОСТИГНАХ Е ЧЕ СКАПАХ АКУМУЛАТОРА ЗА 10-ТИНА МИНУТИ Публикувано изображение консумацията на моя генератор беше около 30А -толкова показа мултицета ама той до толкова си мери та може да е и по-голяма

Да продължим с историята на "българския " изобретател, създател на пирамиди и непризнат гений - Илия Вълбов (Юл Браун)

Истинското име на Браун е Илия Вълбов, роден точно в

полунощ на Великден, 1922г. Религиозен по природа, учи за

свещеник в семинария. Въпросът за създаване на Брауновия газ

му идва наум докато чете Библията, на 17 години. Във Второто

послание на св.Петър се казва че един ден земята ще бъде погълната

от огън. Той се запитва как е възможно след като по-голямата част

от земята е заета с вода. Може би водата може да се превърне в

огън

 

 

През 1981 г. Юл Браун основава фирмата „Brown Energy” в

Сидни и започва да прави генератори. През 1984 г. продава първия

на Китай, където и досега го използват за изгаряне на радиоактивни

отпадъци. Генератори има и в Южна Канада. Производството на

единични бройки обаче е скъпо и Браун пуска фючърсни акции.

 

Събира огромна сума, но не я използва рационално. Той разбирал

от наука, но не и от бизнес. Освен това бил необщителен, даже

параноик - страхувал се да не откраднат изобретението му, затова

отказал офертите за съвместна дейност, фирмата му стига до

фалит и избухва скандал. В него към излъганите вложители се

присъединяват скептичните учени, както и конкурентните газовии автомобилни концерни.

 

Стига се дотам, че през 1992 г. Юл Браун заминава тайно за

САЩ и живее там почти до смъртта си през 1998 г. Умира като

последен бедняк в болница в Рькууд, близо до Сидни, от остра

сърдечна и бъбречна недостатъчност.

 

Погребан е в местното гробище а цялото му имущество, работилницата и инструментите са продадени на търг за погасяване на дълговете му. Не е оставил наследници, а сроковете на патентите му отдавна са изтекли.

А лакомниците си търсят шаранчета.

 

Що никой не иска да ми прати левче в плик, да си пеем заедно "пирамиди, фараони"?

 

PS: да добавя че в САЩ се смята че Юл бРаун е унгарец ;)

 

PPS: още да добавя че електролизата е процес при който се харчи ПОВЕЧЕ енергия отколкото се получава при следващото окисление на водорода

Редактирано от Restless

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Докато има шарани ще има и измамници ...П.С Тфа и за самолетите ще е голяма далавера, гледам, че няма много значение дали е газ, метан, бензин, дизел. Най-вероятно и на керосин ще върви! + 20% мощност + 30% икономия, направо се замислям да си купя хеликоптер :lol:

Редактирано от prozium

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

И все пак, системата работи:lol: Ако щете вярвайте. Мога да ви дам координати на човека, да я видите в действие, мога и клипче да направя, ама не ми се занимава. В щатите продават такива системи и хората си карат колите с тях, да не говорим за камионите каква далавера е. К'ви пари в пликове, к'ви измами??? :yes: Много параноично го давате, бе пичове, или просто лаф да става... :))) Никого не убеждавам, просто излагам фактите.Ето ви и линкове с подобна, която се продава в САЩ - http://www.hydrogen-generators-usa.com/ , http://www.fuelfromh2o.com/ , http://www.makefreegas.com/ -има още много, питайте гугъл :) та, там си пише, че системите им работят с двигатели на всякакво гориво.

Редактирано от darshan

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване


  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    No registered users viewing this page.

×