Здравейте колеги, с молба за мнение относно катализатора.    Днес, на път за вкъщи, долових промяна в звука на колата при определени обороти в натоварен режим. При изпадане в резонанс се чуваше "прозвъняване". В рамките на стотина километра паразитният звук се засили. Като пристигнахме, ходих при двама независими майстори по генерацията. И двамата бяха категорични. Дрънченето се чува от вътрешността на катализатора и според тях е отчупено парче от керамичната пита, което в предвид пробега (174